Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI
Adres: ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin
tel. 91 422 34 27
e-mail: mosrir@mosrir.szczecin.pl

Dane Teleadresowe

Administracja
Dyrektor Bożena Kowalewska 91 422 34 27 mosrir@mosrir.szczecin.pl
zastępca dyrektora ds. technicznych Marek Gąsior 91 422 34 27 mosrir@mosrir.szczecin.pl
sekretariat Ewa Kulig 91 422 34 27 ekuli@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. ds. org. i zam. publicznych Joanna Matwiejczuk 91 422 34 27 w. 45 jmatw@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. ds. pracowniczych Grażyna Dorota Gałecka 91 422 26 77 dgale@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. – insp. ds. budowlanych Tomasz Pukszta 91 422 34 27 w. 36 tpuks@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. ds. budowlanych Karolina Adamowicz – Łyko 91 422 34 27 w. 36 kadam@mosrir.szczecin.pl
st. insp. ds. BHP i ppoż. Edyta Kozłowska 91 422 34 27 ekozl@mosrir.szczecin.pl
kierownik ds. nadzoru właścicielskiego Dariusz Horniak 91 422 34 27 w. 49 dhorn@mosrir.szczecin.pl
Dział Księgowości
gł. księgowy Artur Miller 91 422 79 50 amill@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. ds. majątku Witold Czerniszewski 91 422 34 27 w. 34 wczer@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. ds. finans.-księgowych Magdalena Żołnierek 91 422 34 27 w. 38 mzoln@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. ds. płac Magda Łęcka – Olszewska 91 422 34 27 w. 33 mlecka@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. ds. finans.-księgowych Teresa Słabońska 91 422 34 27 w. 31 tslab@mosrir.szczecin.pl
spec. ds. finans.-księgowych Iwona Owsikowska 91 422 34 27 w. 39 iowsi@mosrir.szczecin.pl
spec. finans.-księgowych Rita Szymańska 91 422 34 27 w. 40 rszym@mosrir.szczecin.pl
Dział Administracyjno – Eksploatacyjny
kierownik działu Andrzej Gadecki 91 422 65 07
gł. spec. ds. administracyjnych Małgorzata Górczewska 91 422 65 07 mgorc@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. ds. rozliczeń Bożena Cagan 91 422 65 07 bcaga@mosrir.szczecin.pl