Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI
Adres: ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin
tel. 91 422 34 27,  fax 91 422 19 52
e-mail: mosrir@mosrir.szczecin.pl

Dane Teleadresowe

Administracja
dyrektor Wojciech Olbryś tel. 91 422 34 27 mosrir@mosrir.szczecin.pl
z-ca dyrektora Marek Gąsior tel. 91 422 34 27 mosrir@mosrir.szczecin.pl
sekretariat Ewa Kulig tel. 91 422 34 27
fax. 91 422 19 52
ekuli@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. ds. org. i zam. publicznych Joanna Matwiejczuk tel. 91 422 34 27 w. 45 jmatw@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. ds. org. i zam. publicznych Aleksandra Staśkiewicz tel. 91 422 34 27 w. 41 astas@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. ds. pracowniczych Grażyna Dorota Gałecka tel. 91 422 26 77 dgale@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. – insp. ds. budowlanych Tomasz Pukszta tel. 91 422 34 27 w. 36 tpuks@mosrir.szczecin.pl
st. insp. ds. BHP i ppoż. Edyta Kozłowska tel. 91 422 34 27 ekozl@mosrir.szczecin.pl
kierownik ds. nadzoru właścicielskiego Dariusz Horniak tel. 91 422 34 27 w. 49 dhorn@mosrir.szczecin.pl
Dział Księgowości
gł. księgowy Artur Miller tel. 91 422 79 50 amill@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. ds. majątku Witold Czerniszewski tel. 91 422 34 27 w. 34 wczer@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. ds. finans.-księgowych Magdalena Żołnierek tel. 91 422 34 27 w. 38 mzoln@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. ds. płac tel. 91 422 34 27 w. 33
gł. spec. ds. finans.-księgowych Teresa Słabońska tel. 91 422 34 27 w. 31 tslab@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. ds. finans.-księgowych Magda Łęcka – Olszewska tel. 91 422 34 27 w. 39 mlecka@mosrir.szczecin.pl
spec. finans.-księgowych Rita Szymańska tel. 91 422 34 27 w. 40 rszym@mosrir.szczecin.pl
Dział Administracyjno – Eksploatacyjny
kierownik działu Andrzej Gadecki tel. 91 422 65 07
gł. spec. ds. administracyjnych Małgorzata Górczewska tel. 91 422 65 07 mgorc@mosrir.szczecin.pl
gł. spec. ds. rozliczeń Bożena Cagan tel. 91 422 65 07 bcaga@mosrir.szczecin.pl