Witamy

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI W SZCZECINIE

jest jednostką budżetową powołaną przez Radę Miasta Szczecin
Uchwałą Nr XII/247/03 z dnia 24 listopada 2003 r.

Od dnia 24.11.2022r. obowiązuje cennik wprowadzony Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Szczecin nr 477/22 z dnia 27.10.2022r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

 

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 66/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 29 marca 2024 r. administracja Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji będzie ZAMKNIĘTA

Obiekty Sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji działają zgodnie z przyjętymi harmonogramami.