Witamy

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI W SZCZECINIE

jest jednostką budżetową powołaną przez Radę Miasta Szczecin
Uchwałą Nr XII/247/03 z dnia 24 listopada 2003 r.

Od dnia 24.11.2022r. obowiązuje cennik wprowadzony Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Szczecin nr 477/22 z dnia 27.10.2022r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

MOSRiR informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2023 Dyrektora z dnia 19.10.2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy, ustalono, iż dzień 22 grudnia 2023 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla Administracji MOSRiR, w zamian za dzień 11 listopada – święto Dzień Niepodległości.