Witamy

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI W SZCZECINIE

jest jednostką budżetową powołaną przez Radę Miasta Szczecin
Uchwałą Nr XII/247/03 z dnia 24 listopada 2003 r.

Od dnia 27 kwietnia 2022r. odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR pobierana jest w następujący sposób:

Od dnia 27.04.2022r. obowiązuje cennik wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 161/22 z dnia 12.04.2022r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego