Rys historyczny

Data Wydarzenie
VIII w. Na obecnym Wzgórzu Zamkowym powstała słowiańska osada, przekształcona w następnym wieku w warowny gród obronny otoczony wałem drewniano-ziemnym.
X w. U podnóża grodu, nad Odrą, powstało słowiańskie podgrodzie o charakterze rzemieślniczo-kupiecko- rybackim, które dało początek późniejszemu miastu.
967 – 972
pocz. XI w.
Szczecin w granicach państwa polskiego.
1121 – 1181 Pomorze ze Szczecinem lennem polskich książąt.
pocz. XII w.  do 1637 Pomorze pod panowaniem książęcej dynastii Gryfitów.
1124 – 1125 Pierwsza misja chrystianizacyjna biskupa Ottona z Bambergu na Pomorzu. Budowa dwóch świątyń katolickich św. Piotra i św. Wojciecha.
1184 – 1227 Zależność Pomorza od Danii.
1187 Konsekracja kościoła św. Jakuba.
03.04.1243 Książe Barnim I Dobry nadał Szczecinowi prawo miejskie magdeburskie.
1249 Zburzenie, pod presją mieszczan, książęcego zamku w Szczecinie. Przeniesienie siedziby książęcej Barnima I do Dąbia.
kwiecień 1273 Ślub księcia wielkopolskiego Przemysła II z księżniczką Ludgardą, wnuczką Barnima I (przypuszczalnie w książęcej siedzibie w Dąbiu).
1278 Szczecin członkiem Hanzy.
1346 Książe Barnim III rozpoczął budowę siedziby książęcej na Wzgórzu Zamkowym.
1478 Zjednoczenie Pomorza pod władzą księcia Bogusława X.
02.02.1491 Ślub księcia Bogusława X z polską królewną Anną Jagiellonką.
13.12.1534 Wprowadzenie protestantyzmu na Pomorzu.
1630 – 1720 Szczecin w rękach Szwedów.
10.03.1637 Śmierć ostatniego księcia z dynastii Gryfitów Bogusława XIV.
1720 Pomorze odkupione od Szwedów przez króla pruskiego.
1724 – 1740 Budowa nowożytnych obwarowań wokół miasta z fortami: Gwiaździstym (Prusy), Wilhelm i Anhalt (Leopold).
1806 – 1813 Wojska napoleońskie w Szczecinie.
15.08.1843 Uruchomienie linii kolejowej Berlin-Szczecin.
1845 Zgoda królewska na budowę tzw. Nowego Miasta.
1873 Podjęcie decyzji o likwidacji obwarowań i rozbudowie miasta.
1898 Otwarcie Portu Wolnocłowego na Łasztowni.
przełom XIX/XX w. Bujny rozwój miasta, portu, przemysłu i kultury w okresie sprawowania władzy przez nadburmistrza Hermana Hakena.
26.04.1945 Wyzwolenie miasta przez armię radziecką.
05.07.1945 Przekazanie zniszczonego miasta władzom polskim.
11.06.1987 Wizyta papieża Jana Pawła II w Szczecinie.
04.93 – 09.93 Uroczyste obchody 750-lecia nadania praw miejskich Szczecinowi.