Cennik

Zarządzenie nr 161/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych – ZABIEGI AKTUALNIE WYKONYWANE

Lp.

Nazwa zabiegu

Czas trwania zabiegu

Cena PLN

Cena PLN dla podmiotów wymienionych w pkt 24*

1

Masaż klasyczny

60 minut

110,00

Nie dotyczy

2

Masaż klasyczny

40 minut

90,00

Nie dotyczy

3

Masaż klasyczny

30 minut

70,00

Nie dotyczy

4

Masaż klasyczny

20 minut

50,00

Nie dotyczy

5

Masaż sportowy

60 minut

130,00

Nie dotyczy

6

Masaż sportowy

40 minut

100,00

Nie dotyczy

7

Masaż sportowy

30 minut

80,00

Nie dotyczy

8

Masaż sportowy

20 minut

60,00

Nie dotyczy

9

Masaż antycellulitowy

60 minut

130,00

Nie dotyczy

10

Masaż antycellulitowy

40 minut

100,00

Nie dotyczy

11

Masaż antycellulitowy

30 minut

80,00

Nie dotyczy

12

Masaż antycellulitowy

20 minut

60,00

Nie dotyczy

13

Drenaż limfatyczny

60 minut

100,00

Nie dotyczy

14

Masaż limfatyczny podciśnieniowy 2 kończyn

45 minut

25,00

Nie dotyczy

15

Masaż bańką chińską

30 minut

70,00

Nie dotyczy

16

Masaż relaksacyjny

60 minut

120,00

Nie dotyczy

17

Masaż twarzy i głowy

30 minut

50,00

Nie dotyczy

18

Masaż gorącymi kamieniami

80 minut

160,00

Nie dotyczy

19

Interferencja

20 minut

12,00

5,00

20

Elektrostymulacja

15 minut

12,00

6,00

21

Laseroterapia

15 minut

12,00

6,00

22

Magnetoterapia

30 minut

12,00

5,00

23

Ultradźwięki

5 minut

14,00

6,00

24

Krioterapia

3 minuty

14,00

5,00

25

Galwanizacja

15 minut

12,00

5,00

26

Jonoforeza

15 minut

12,00

5,00

27

Diadynamik

10 minut

12,00

5,00

28

Prądy Kot’za

10 minut

12,00

5,00

29

Prądy Tens

20 minut

12,00

5,00

30

Terapia skojarzeniowa

15 minut

12,00

6,00

31

Terapia falą uderzeniową

3 minuty

50,00

35,00

32

Fala uderzeniowa antycellulitowa

30 minut

120,00

Nie dotyczy

33

Ćwiczenia z terapeutą indywidualne

60 minut

80,00

Nie dotyczy

34

Ćwiczenia z terapeutą indywidualne

30 minut

50,00

Nie dotyczy

35

Ćwiczenia z terapeutą indywidualne

20 minut

40,00

Nie dotyczy

36

Terapia manualna

60 minut

90,00

Nie dotyczy

37

Terapia manualna

30 minut

70,00

Nie dotyczy

38

Terapia manualna

20 minut

60,00

Nie dotyczy

39

Diagnostyka pacjenta

Ok. 30 minut

60,00

Nie dotyczy

40

Konsultacja fizjoterapeutyczna przed zabiegami

Ok. 15 minut

30,00

Nie dotyczy

41

Kinesiotaping

1 aplikacja

35,00

Nie dotyczy

42

Pakiet rehabilitacyjny

45 minut

80,00

Nie dotyczy

43

Pakiet 10 zabiegów rehabilitacyjnych

Nie dotyczy

9 zabiegów płatne 100% ceny

Nie dotyczy

44

Bon upominkowy


50,00

Nie dotyczy

Ceny dla posiadaczy Kart Seniora korzystających z zabiegów w Odnowie Biologicznej w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16

Lp.

Nazwa zabiegu

Czas trwania zabiegu

Cena PLN

1

Diadynamik

10 minut

6,00

2

Galwanizacja

15 minut

6,00

3

Interferencja

20 minut

6,00

4

Jonoforeza

15 minut

6,00

5

Prądy Kotz’a

10 minut

6,00

6

Prądy Tens

20 minut

6,00

7

Krioterapia

3 minuty

6,00

8

Laseroterapia

15 minut

6,00

9

Magnetoterapia

30 minut

6,00

10

Terapia falą uderzeniową

3 minuty

35,00

11

Elektrostymulacja

15 minut

6,00

12

Ultradźwięki

5 minut

7,00

13

Terapia skojarzeniowa

15 minut

6,00

* pkt 24 Cennika: Ceny wymienione w kolumnie 5 tabeli przysługują:

  1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność sportową, podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzącym działalność sportową oraz stowarzyszeniom sportowym,
  2. klubom sportowym i związkom sportowym działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,
  3. jednostkom publicznym systemu oświaty, wymienionym w art. 2 pkt 1, 2, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin,
  4. jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Szczecin, których zadaniem statutowym jest m. in. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, prowadzenie działalności kulturalnej, organizowanie wydarzeń artystycznych.