Elektroterapia

GALWANIZACJA
Do zabiegów galwanicznych używamy prądu stałego wprowadzanego do tkanek przy pomocy dwóch płaskich elektrod. Pomiędzy elektrodą a skórą pacjenta umieszcza się wilgotny podkład. Przepływ prądu stałego przez tkankę mięśniową i nerwową powoduje zmiany w ich pobudliwości, co jest wynikiem zachodzącego pod wpływem prądu przemieszczania się jonów i zmian w polaryzacji błon komórkowych. Pobudliwość pod elektrodą połączoną z biegunem ujemnym źródła prądu, czyli katodą – wzrasta, zaś pod anodą (+) maleje, dlatego też wpływ bieguna dodatniego wykorzystujemy w zwalczania bólu, a bieguna ujemnego w leczeniu zaburzeń czucia i zapobieganiu degeneracji włókien w uszkodzonym nerwie.

Zastosowanie:

 • nerwobóle,
 • zespoły bólowe w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa,
 • w zaburzeniach krążenia obwodowego.

JONOFOREZA
jest to zabieg polegający na wprowadzeniu leków przez skórę lub śluzówkę za pomocą prądu stałego. W zabiegu jonoforezy wykorzystujemy działanie prądu tak jak podczas zabiegu galwanizacji i działanie leków przenikających do tkanek. Jony leków nie docierają do elektrody zamykającej obwód, lecz tracą swoje ładunki na otoczkach i błonach komórkowych. W czasie od 24 do 48 godzin utrzymują swoje koncentracje i przenikają głębiej, docierając drogą krążenia do zmienionych chorobowo tkanek.

Zastosowanie:

 • przeciwzapalnie, odczulająco – jon wapnia,
 • bakteriobójczo, aseptycznie – jony metali,
 • znieczulająco, przeciwbólowo – jon lignokainy,
 • zmiękczająco na tkankę łączną (blizny) – jon jodu,
 • w chorobach reumatycznych – jon salicylu.

DIADYNAMIK
Prądy diadynamiczne (sześć rodzajów: MF, DF, CP, LP, RS, MM) są to prądy impulsowe o niskiej częstotliwości i charakteryzują się działaniem dynamogennym, to znaczy: przenikaniem w głąb tkanek. Ten czynnik ma właściwości wzbudzania względnie zwiększania pobudliwości, a więc przywracania tkankom ich normalnego, fizjologicznego dynamizmu (siły i napięcia). Podczas zabiegu w krótkim czasie kilkakrotnie zmieniamy rodzaj prądu . Działanie prądów DD, w zależności od ich rodzaju, polega na przekrwieniu, efekcie przeciwbólowym, zmniejszeniu napięcia lub stymulacji mięśni. Jest to działanie miejscowe i stosunkowo płytkie.

Zastosowanie:

 • w przewlekłych stanach bólowych, nerwobólach i mięśniobólach,
 • w stanach pourazowych z obrzękiem,
 • w zesztywnieniu stawów,
 • w stymulacji mięśni w niedowładach wiotkich,
 • przy zwiększonym napięciu mięśni gładkich.

PRĄDY KOTZ’a
prądy stosowane do elektrostymulacji mięśni osłabionych, powodują wzrost siły i przyrost masy mięśniowej.

Zastosowanie:

 • skolioza i leczenie płaskostopia,
 • jako trening rozgrzewający głęboko położonych mięśni,
 • poprawa metabolizmu,
 • obniżenie napięcia mięśniowego.

PRĄDY TENS
metoda zwalczania bólu zarówno przewlekłego jak i ostrego. Tego rodzaju zabieg przyczynia się do zwiększania syntezy endorfin i wydłużania okresu bez dolegliwości bólowych.

Zastosowanie:

 • zespół splotu barkowego,
 • zespół bólowy stawu barkowego,
 • skręcenia,
 • zapalenia nadkłykcia,
 • bóle pleców, lędźwi – nerwoból nerwu kulszowego,
 • zespół ścięgna Achillesa,
 • zespół bólowy mięśni,
 • bóle stawów biodrowych, kolanowych, skokowych,
 • zespół bólowy nerwu piszczelowego przedniego.

INTERFERENCJA
prądy interferencyjne (Nemeca) są to prądy średniej częstotliwości, skrzyżowane.. Łagodzą ból , zwiększają ukrwienie, usprawniają przewodnictwo nerwowe nerwów ruchowych oraz podwyższają próg czucia nerwów czuciowych.

Zastosowanie:

 • przy skręceniach, zwichnięciach i złamaniach,
 • przy naciągnięciu mięśni i mięśniobólach,
 • w zwichnięciu stawu biodrowego i zmianach zwyrodnieniowych,
 • w dyskopatii i rwie kulszowej,
 • w ZZSK,
 • w zapaleniu okołostawowym stawu barkowego,
 • w wylewach, krwiakach i zapaleniu okołostawowym stawu barkowego.

TERAPIE SKOJARZONE
Ultradźwięki + prądy o niskiej częstotliwości
Terapia łącząca zalety dwóch zabiegów. Dzięki temu uzyskujemy bardzo szerokie spektrum działania m.in. wyraźne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, zmniejszające napięcie mięśniowe, zwiększające odżywienie tkanek, przyspieszające wchłanianie krwiaków i wysięków. Ultradźwięki wywołują także szereg procesów fizykochemicznych i biologicznych w tkankach, jak rozszerzenie naczyń krwionośnych, przyspieszenie miejscowych procesów przemiany materii, przyspieszenie gojenia ran.

Ultradźwięki + prądy o średniej częstotliwości
Terapia łączona wyraźnie zmniejszająca napięcie mięśniowe. Wielką zaletą połączenia ultradźwięków i prądów interferencyjnych jest brak efektu galwanicznego. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie bezwzględnego natężenia prądu, co w praktyce pozwala oddziaływać na zmiany odruchowe w mięśniach położonych głębiej. 

Ultradźwięki + Tens
Głównym celem łączenia tych dwóch rodzajów terapii jest silne działanie przeciwbólowe w przypadku bólów: mięśniowych, pourazowych i nerwobóli.

Kontakt

specjalista odnowy biologicznej
tel. 91 312 32 47

Zespół Obiektów Szczeciński Dom Sportu
ul. Wąska 16
71-415 Szczecin
tel. 91 312 32 47

Kierownik Obiektu
Marek Gąsior
tel. 91 312 32 40

sds@mosrir.szczecin.pl