Fala Uderzeniowa

Fala uderzeniowa działa na zasadzie mechanicznych impulsów ciśnieniowych, które rozchodzą się jako fala w określonym środowisku. Jej głównymi efektami terapeutycznymi jest działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Zabieg jest krótki i całkowicie bezpieczny a dzięki temu jest nieinwazyjną metodą leczenia.

Zastosowanie:

 • uszkodzenie ścięgien i torebek stawowych,
 • zwapnienie około barkowe,
 • zespół bolesnego barku z ograniczeniem ruchomości,
 • bóle przyczepów ścięgien – „łokieć tenisisty” i „łokieć golfisty”,
 • bóle rzepki – „kolano skoczka”,
 • zapalenie przyczepu rozcięgna podeszwowego – „ostrogi piętowe”,
 • zespół bólowy stawów,
 • ostre i przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa,
 • przewlekła entezopatia,
 • blizny w tkankach miękkich,
 • zespoły pourazowe związane z bólem,
 • zespół bolesnego Achillesa,
 • powtarzające się bóle mięśniowe kończyn górnych i dolnych,
 • zespół mięśnia piszczelowego przedniego,
 • dolegliwości bólowe okolicy kości śródstopia.

Kontakt

specjalista odnowy biologicznej
tel. 91 312 32 47

Zespół Obiektów Szczeciński Dom Sportu
ul. Wąska 16
71-415 Szczecin
tel. 91 312 32 47

z-ca dyrektora
ds. Kompleksu Sportowego
Mariusz Dopiera
tel. 91 312 32 40
kom. 519 352 805
mdopi@mosrir.szczecin.pl