Ważne informacje

ZASADY KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH
 
Przed pierwszą wizytą:
Prosimy o przygotowanie pełnej dokumentacji medycznej i/lub informacji o schorzeniu i chorobach towarzyszących.
Jeśli nie dojdzie do wizyty:
 • jeśli pan/pani spóźni się lub nie dotrze na wizytę w umówionym terminie, może ustalić z terapeutą przyjęcie w miarę dostępności urządzenia i miejsca do zabiegu,
 • w przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego prosimy o możliwie jak najwcześniejszy kontakt, aby przełożyć termin wizyty. Nowy termin ustalany jest indywidualnie z rehabilitantem, zgodnie z metodyką wykonywania zabiegów i wolnymi terminami. Po drugiej nie odwołanej przez pacjenta wizycie anulowane są następne zabiegi, a opłata za nie przepada.
Przygotowanie do zabiegów:
 • prosimy o założenie stroju pozwalającego na szybki dostęp do miejsc na ciele, których dotyczy zabieg,
 • przygotowanie do zabiegu kinezyterapii: strój gimnastyczny,
 • przygotowanie do zabiegu fizykoterapii: miejsce na ciele powinno być czyste, suche, bez nałożonych kremów, żeli itp.,
 • przygotowanie do zabiegu laseroterapii: osoby o nadmiernym owłosieniu powinny wydepilować miejsce, w którym będzie wykonywany zabieg.
Tuż przed zabiegiem:
 • pacjentów korzystających z zabiegów prosimy o pozostawienie w szatni urządzeń elektronicznych (karty, telefony, tablety itp.). Ich uruchomienie może wpływać na działanie urządzeń rehabilitacyjnych,
 • prosimy o przychodzenie na zabieg kilka minut przed umówioną godziną, aby w odpowiednim momencie być od razu gotowym do zabiegu.
W trakcie zabiegu:
 • decyzję o liczbie zabiegów, w czasie ich trwania oraz kolejności podejmuje lekarz zlecający. Jeżeli nie ma konkretnych zaleceń, decyduje o nich rehabilitant. Terapeuta może również dokonać zmian w porozumieniu z lekarzem zlecającym, przy czym o wszelkich zmianach szczegółowo informuje pacjenta,
 • prosimy o zaufanie doświadczeniu oraz wiedzy rehabilitanta i dostosowanie się do jego poleceń,
 • prosimy o natychmiastowe zgłaszanie rehabilitantowi wszelkich dolegliwości pojawiających się podczas zabiegu,
 • rehabilitant ma prawo i obowiązek przerwania zabiegu i zalecenia ponownej konsultacji lekarskiej w przypadku negatywnych objawów ze strony pacjenta pojawiających się podczas zabiegu (np. uczulenie na prąd czy lek itp.)
 • prosimy o zachowanie ciszy w trakcie zabiegów. Głośne rozmowy z pacjentami i przez telefon, w gabinecie oraz w poczekalni przeszkadzają pacjentom w trakcie rehabilitacji.
 • samodzielne wyłączanie, włączanie i regulacja urządzeń rehabilitacyjnych przez pacjenta jest niedozwolone.

Kontakt

specjalista odnowy biologicznej
tel. 91 312 32 47

Zespół Obiektów Szczeciński Dom Sportu
ul. Wąska 16
71-415 Szczecin
tel. 91 312 32 47

Kierownik Obiektu
Marek Gąsior
tel. 91 312 32 40
sds@mosrir.szczecin.pl