Witamy

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI W SZCZECINIE

jest jednostką budżetową powołaną przez Radę Miasta Szczecin
Uchwałą Nr XII/247/03 z dnia 24 listopada 2003 r.

Bezpośrednia obsługa interesantów Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie jest zawieszona. Wszelkie pisma, podania, faktury można:

– wysłać pocztą tradycyjną na adres MOSRiR ul. Władysława Szafera 7, 71-245 Szczecin;
– złożyć za pośrednictwem internetowej skrzynki mosrir@mosrir.szczecin.pl

Od dnia 2 czerwca 2020r. odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR pobierana jest w następujący sposób:

Od dnia 2.06.2020r. obowiązuje cennik wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 248/20 z dnia 21.05.2020r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2020/2567/