Witamy

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI W SZCZECINIE

 

jest jednostką budżetową powołaną przez Radę Miasta Szczecin
Uchwałą Nr XII/247/03 z dnia 24 listopada 2003 r.

Od dnia 2 czerwca 2020r. odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR pobierana jest w następujący sposób:

Od dnia 29.07.2021r. obowiązuje cennik wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 369/21 z dnia 09.07.2021r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2021/3205/