Nasze zadania

Głównym zadaniem MOSRiR jest zarządzanie i utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta. Umiejętne zarządzanie obiektami pozwala nam realizować nasze statutowe zadania.

STWORZENIE WARUNKÓW DLA REKREACJI I SPORTU

Dbamy o stworzenie dla mieszkańców miasta Szczecin odpowiednich warunków dla rekreacji i wypoczynku, a także uprawiania wybranych dyscyplin sportowych.

UPOWSZECHNIANIE BAZY SPORTOWEJ

Umożliwiamy korzystanie z bazy sportowej klubom i związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej i turystyki, organizacjom sportowym i zawodowym, szkołom, uczelniom, fundacjom, zakładom pracy i osobom prywatnym.

OFEROWANIE BAZY ZABIEGOWEJ I REHABILITACYJNEJ

Oferujemy pełną bazę zabiegową, zabiegi fizykoterapeutyczne oraz rehabilitację ruchową.
Serdecznie zapraszamy do korzystania i wypoczynku na naszych obiektach.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI W SZCZECINIE

jest jednostką budżetową powołaną przez Radę Miasta Szczecin
Uchwałą Nr XII/247/03 z dnia 24 listopada 2003 r.

Bezpośrednia obsługa interesantów Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie jest zawieszona. Wszelkie pisma, podania, faktury można:

– wysłać pocztą tradycyjną na adres MOSRiR ul. Władysława Szafera 7, 71-245 Szczecin;
– złożyć za pośrednictwem internetowej skrzynki mosrir@mosrir.szczecin.pl

Od dnia 2 czerwca 2020r. odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR pobierana jest w następujący sposób:

Od dnia 2.06.2020r. obowiązuje cennik wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 248/20 z dnia 21.05.2020r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2020/2567/

Obiekty

Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

Skontaktuj się z nami

Biuro MOSRiR

Pon-Pią, 7:00-15:00
ul. Wł. Szafera 7
71-245 Szczecin

Kontakt:


tel. 91 422 34 27
e-mail: mosrir@mosrir.szczecin.pl

Skip to content