Biodex System 4

Służy do oceny stanu mięśni – ich siły i koordynacji nerwowo – mięśniowej oraz pozwala określić ryzyko wystąpienia kontuzji (naderwania, naciągnięcia mięśni). Pozwala również śledzić i weryfikować postęp w treningu. Urządzenie oferuje możliwość testowania i rehabilitacji w zakresie stawów: barkowego, łokciowego, nadgarstkowego, biodrowego, kolanowego, skokowego. W celu zwiększenia efektywności ćwiczeń system posiada opcję sprzężenia zwrotnego Biofeedback.

Zastosowania kliniczne urządzenia w trybach pracy, np.:

  • tryb izokinetyczny: istnieje możliwość skupienia się na pojedynczej specyficznej grupie mięśniowej przy, której można zastosować różne szybkości w różnych kierunkach,
  • tryb bierny: stosowany w początkowej fazie rehabilitacji zwłaszcza po zabiegach operacyjnych. Uważa się, że wczesny trening dróg nerwowych bez obciążenia zapalnie zmienionej torebki ma bardzo duże znaczenie. Istnieje możliwość wyłączenia odwodzicieli, przy pracy w trybie biernym przywodzicieli,
  • tryb izometryczny: do ćwiczeń np. w zapaleniu torebki stawowej wykonywanie skurczów izometrycznych w końcowym zakresie ruchu, skutkuje zwiększeniem siły mięśniowej.

We wczesnej fazie rehabilitacji może służyć do :

  • zmniejszenia obrzęków i wysięków stawowych,
  • zwiększania zakresu ruchomości,
  • przyśpieszania procesu regeneracji chrząstki stawowej i tkanek miękkich, np. w przypadku uszkodzenia więzadeł.

Kontakt

specjalista odnowy biologicznej
tel. 91 312 32 47

Zespół Obiektów Szczeciński Dom Sportu
ul. Wąska 16
71-415 Szczecin
tel. 91 312 32 47

kierownik obiektu
Marek Gąsior
tel. 91 312 32 40

sds@mosrir.szczecin.pl