Obiekt Sportowy Skolwin

Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej powstał w latach pięćdziesiątych jako baza sportowa Zakładowego Klubu Sportowego „ŚWIT”, działającego pod patronatem Szczecińskich Zakładów Papierniczych „Skolwin”. Wraz z rozwojem klubu postępowała rozbudowa i modernizacja stadionu. W okresie przemian ustrojowych nastąpiła dekapitalizacja infrastruktury, jednak z początkiem mijającego dziesięciolecia obiekt doczekał się znaczących inwestycji, odzyskując w nieco zmienionej formie swój dawny blask. Od 2009 roku administratorem obiektu przejętego na własność przez Gminę Miasto Szczecin jest MOSRiR.

grafikBoisko nr 1 – płyta główna
Boisko nr 2 – płyta boczna
GRAFIKI

Charakterystyka obiektu

W skład obiektu wchodzą dwa trawiaste boiska piłkarskie, piłkarska hala łukowa ze sztuczną nawierzchnią, budynek socjalny oraz parking wewnętrzny dla osób korzystających z obiektu.

  • Boisko trawiaste nr 1 o wymiarach 103m x 72m z boksami dla zawodników rezerwowych, trybuną z 620 miejscami siedzącymi, bez oświetlenia;
  • Boisko trawiaste nr 2 o wymiarach 101m x 61m z boksami dla zawodników rezerwowych oraz oświetleniem sztucznym o sile 100 luxów, bez miejsc siedzących;
  • Piłkarska hala łukowa do użytku całorocznego z boiskiem o sztucznej nawierzchni o wymiarach 40m x 20m z oświetleniem i ogrzewaniem oraz zapleczem socjalnym, w skład którego wchodzą dwie szatnie po 10 miejsc siedzących z wieszakami i szafkami, natryski, toalety oraz świetlica i pokój socjalny;
  • Budynek socjalny w skład którego wchodzą trzy szatnie po 20 miejsc siedzących z wieszakami, natryski, toalety, szatnia sędziowska, pomieszczenia socjalno – biurowe oraz świetlica.

Z obiektu korzysta klub sportowy: OKS Świt Szczecin.

Galeria Zdjęć

 
 

Lokalizacja

 
 

Obiekt Sportowy Skolwin znajduje sie w najdalej na północ położonym osiedlu Szczecina – Skolwinie.
Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr 63, 102 (przystanek „Skolwin Dworzec”).

Kontakt

 
 

Obiekt Sportowy Skolwin
ul. Stołczyńska 104
71-869 Szczecin

Kierownik obiektu
Mariusz Wyrębski
kom. 519 352 514
sts@mosrir.szczecin.pl