Obiekt Sportowy Skolwin

Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej powstał w latach pięćdziesiątych jako baza sportowa Zakładowego Klubu Sportowego „ŚWIT”, działającego pod patronatem Szczecińskich Zakładów Papierniczych „Skolwin”. Wraz z rozwojem klubu postępowała rozbudowa i modernizacja stadionu. W okresie przemian ustrojowych nastąpiła dekapitalizacja infrastruktury, jednak z początkiem mijającego dziesięciolecia obiekt doczekał się znaczących inwestycji, odzyskując w nieco zmienionej formie swój dawny blask. Od 2009 roku administratorem obiektu przejętego na własność przez Gminę Miasto Szczecin jest MOSRiR.

grafikPobierz aktualny grafik
Boisko nr 1 – płyta główna
Boisko nr 2  – płyta boczna

Charakterystyka obiektu

W sład kompleksu wchodzą dwa piłkarskie pełnowymiarowe boiska trawiaste, budynek socjalny.
Boisko treningowe: 101 m x 61 m, boksy dla zawodników rezerwowych;
Boisko główne: 103 m x 72 m, boksy dla zawodników rezerwowych, trybuny na 667 miejsc siedzących;
Budynek socjalny: 3 szatnie, szatnia sędziowska, świetlica.
Z boisk korzystają: OKS „ŚWIT”

Galeria Zdjęć

Lokalizacja

Obiekt Sportowy Skolwin znajduje sie w najdalej na północ położonym osiedlu Szczecina – Skolwinie.
Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr 63, 102 (przystanek „Skolwin Dworzec”).

Kontakt

Obiekt Sportowy Skolwin
ul. Stołczyńska 104
71-869 Szczecin

kierownik obiektu
Ireneusz Aksiuczyc
kom. 519 352 808
ksr@mosrir.szczecin.pl